Agenda Algemene Ledenvergadering 14 juni 2019

Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 juni a.s.om 20.00 uur in ’t Nus. Agenda: Opening Voorzitter Notulen ALV 15 juni 2018 Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag Penningmeester Verslag Kascontrole Commissie...