Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 juni a.s.

om 20.00 uur in ’t Nus.

Agenda:

 

 1. Opening Voorzitter

 

 1. Notulen ALV 9 juni 2017

Notulen Jaarvergadering 20170609

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

 

 1. Jaarverslag Penningmeester

 

 1. Verslag Kascontrole Commissie

 

 1. Presentatie Pipistrello

 

 1. Voorstel opkomst kinderhoogheden

 

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend, herkiesbaar:

 • Ria Ruiterkamp, voorzitter                               aftredend, herkiesbaar
  • Jeroen Abbink, secretaris aftredend, herkiesbaar
 • Sanne ten Have, voorzitter Dansgardes                            aftredend, herkiesbaar

Aftredend, niet herkiesbaar:

 • Martine Emaus, voorzitter kinderoptochtcommissie                                  aftredend, niet herkiesbaar

Functie wisseling:

Voorstel nieuwe bestuursleden:

 • Liz van den Berg                                       voorzitter Kinderoptochtcommissie

 

 1. Verkiezing Kascontrole Commissie

 

 1. Vast stellen datum ALV 2018

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. De betreffende voor­stellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schrif­telijk bij het secretariaat te zijn ingediend.

Het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang van de  jaarvergadering beschikbaar in ’t Nus.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”,

 

Jeroen Abbink

Secretaris