Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 juni a.s. om 20.00 uur in ’t Nus.
Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. De betreffende voorstellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend.
Het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang van de jaarvergadering beschikbaar in ’t Nus.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”,

Jeroen Abbink
Secretaris

Rookbeleid NCG, versie 20170516

Notulen Jaarvergadering 20160527

Agenda Jaarvergadering 20170609