De Optocht commissie

De optochtcommissie bestaat op dit moment uit 11 personen sterk (herkenbaar aan de gele jas en de steek).

Wij regelen alles op en om de optocht heen: Wi’j bunt va’n optoch!

De optocht commissie bestaat uit :

– Robert Souilljee (voorzitter) Optochtcommissie Vlearmuze
– Martine Vogt (secretaris)
– Monique Jannink (penningmeester)
– Mark ten Hoopen
– Isje Kroon
– Gerjan Grevelink (optochtleider)
– Johan Baas (contactpersoon wagenbouwers)
– Mark ten Barge
– Rudi Leuverink
– Jelle ter Braak
– Rudi Hietbrink

Contactpersoon Optochtcommissie NCG De Vlearmuze : 
Robert Souilljee
tel. 0545-295206
mob. 06-22971866
optocht@ncgdevlearmuze.nl

Inschrijvingen: inschrijven@ncgdevlearmuze.nl

Hier vind u alle informatie betreft de grote carnavals-optocht in Neede! Alle belangrijke informatie qua deelname staat op deze site : reglementen, inschrijfformulier, de route en jury-rapporten.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via optocht@ncgdevlearmuze.nl

Voor vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met: inschrijven@ncgdevlearmuze.nl

Inschrijving gesloten!

Reglementen

1. Iedere deelnemer van de optocht dient het reglement te kennen.
2. Iedere deelnemer dient een uur (12.30 uur) voor aanvang van de optocht aanwezig te zijn.
De deelnemers volgen de aangegeven route. De optocht start om 13.30 uur.
3. Aan de deelnemers worden startgelden betaald en prijzen uitgekeerd. Het startgeld zal op 05-04-2019 in ’t Nus worden uitgereikt (hiervoor ontvangt u na afloop een startgeldpasje), het prijzengeld na afloop in de feesttent. Het meedoen aan de optocht is geen garantie voor het ontvangen van start- en of prijzengeld.
De verantwoordelijke voor het in ontvangst nemen van startgeld en/of prijzen dient duidelijk op het inschrijfformulier vermeld te worden, tevens kan het start en/of prijzengeld uitsluitend op vertoon van het startgeldpasje ontvangen worden.
Het startgeld wordt alleen uitgereikt als het parcours is volbracht, en de borden met opstelnummer onbeschadigd zijn ingeleverd.
4. De prijzen worden uitgereikt in de Feesttent te Neede. De stem van de jury is bindend.
Over de uitslag (prijzen) kan niet worden gecorrespondeerd.
5. Uiterlijk op woensdag voor de optocht dient de wagen gekeurd te zijn, anders is deelname aan de optocht niet mogelijk.
6. Men moet aan beide zijkanten van de wagen of groep het opstelnummer voeren.
7. Naam van de sponsor mag uitsluitend op de achterzijde van de wagen worden aangebracht op een bord van maximaal 100 bij 50 cm. Bij het niet nakomen van deze regel wordt het startgeld ingetrokken! Personenwagens gelijkwaardig aan reclame uitingen van sponsors (B.V. Autodealers) mogen maar 1 reclame uiting voeren en mogen niet zonder toestemming van de optochtcommissie starten.
8. De breedte van de wagens mag maximaal 3,00 meter zijn. Wagens groter dan 8 meter (excl. Dissel) vallen onder de categorie grote wagens, kleiner dan 8 meter (excl. Dissel) onder de categorie kleine wagens. De Hoogte is vrij, maar mag geen gevaarlijke situaties opleveren. Bij overschrijding van de afmetingen heeft de optochtcommissie het recht om deelnemer niet toe te laten dan wel alsnog uit de optocht te nemen. De wagens dienen aan de zijkant, ter hoogte van de wielen, afgeschermd te zijn. De deelnemers worden geacht het parcours van tevoren op voor hun wagen specifieke obstakels te verkennen.
9. Het gebruik op de wagen van een muziekinstallatie, dan wel andere geluidsbronnen is toegestaan. Men dient rekening te houden met het publiek en de omwonenden voor wat betreft het te voeren geluidsniveau (dit ter beoordeling van de optochtcommissie).
De Luidsprekers dienen bij voorkeur naar de wagen toegekeerd te zijn, indien dit niet mogelijk is de Luidsprekers recht naar voren of recht naar achter plaatsen en dus niet naar de omstanders. De geluidssterkte mag niet meer dan 90 DB bedragen (Gemeten op de gevel). Er mag uitsluitend “carnavalsmuziek” ten gehore worden gebracht.
10. Aanstootgevende voorstellingen worden niet toegelaten. De optochtcommissie heeft het recht een deelnemende groep uit de optocht te nemen indien deze met een creatie starten die tijdens het wagenbezoek niet of anders getoond is. Levende dieren worden niet toegelaten. Dit betekent ook dat ze geen voertuig mogen voorttrekken.
11. Misbruik van alcoholhoudende drank en gebruik en of bezit van drugs is verboden. Deelnemers onder 18 jaar mogen onder geen beding alcoholische dranken nuttigen, evenals aanstootgevend gedrag zal dit uitsluiting tot gevolg hebben.
12. Het gebruik van verwarmingselementen dan wel andere brandgevaarlijke als hinderlijke situaties zoals stank, walm en rook is verboden.

13. Carnavalswagens mogen uitsluitend getrokken worden door een landbouwvoertuig. Vrachtauto’s, Verreikers en bussen zijn niet toegestaan, (met uitzondering van verenigingswagens).
De bestuurder dient over een geldig rijbewijs te beschikken voor het betreffende voertuig.
14. Het gooien van glitters, zaagsel, stro, papier (flyers) of anderszins is verboden, dit mag niet meegevoerd worden op de wagen als vloerafwerking, of in welke andere vorm dan ook.
Tevens is het ook verboden om Vuurwerk af te steken en/of te gooien.
15. Wildplassen is verboden! Hiervoor zijn op meerdere plaatsen langs de route sanitaire voorzieningen geplaatst.
16. Voor de categorie kleine en grote wagens is het verplicht om een brandblusser en EHBO-trommel mee te nemen.
17. Deelnemen aan de optocht is voor eigen risico.
U dient zichzelf tegen eventuele risico’s te verzekeren: voor, tijdens, en na de optocht.
18. De N.C.G. “De Vlearmuze” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.
19. Men dient de aanwijzingen van de politie en begeleiders van de Optocht strikt op te volgen.
20. Indien de optochtcommissie waarneemt dat de voorstelling van de betreffende groep geen eigen creatie is dan wel deels eigen creatie, heeft deze eerste het recht deze groep terug te zetten in de eindrangschikking of niet te laten deelnemen aan de jurering.
21. Het is ten strengste verboden glas in de optocht bij zich te dragen/vervoeren in welke vorm dan ook. (Dus geen flessen met drank, drinkglazen etc. Dit geldt voor alcoholische en niet alcoholische dranken.) Bij het niet naleven van deze regel zal de optochtcommissie de betreffende groep uit de optocht nemen.
22. Een loopgroep (niet gemotoriseerd) mag een eventueel toegevoegd wagentje uitsluitend handmatig voortbewegen.
23. Aan het einde van de optocht ter hoogte van Nieuwstraat 55 is er een mogelijkheid om de wagen te verlaten. Het is daarna verboden om de wagen stil te zetten U bent verplicht door te rijden naar het industrieterrein. De politie zal hier streng op handhaven.
24. U bent verplicht uw wagen te begeleiden tijdens de optocht, minimaal 2 personen bij een kleine wagen en 4 personen bij een grote wagen. Deze personen dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, te laten lopen aan de zijkant van de voorwielen kleine wagen en voor en achterwielen voor een grote wagen. De optochtcommissie kan u afwijkende regels opleggen deze dient u op te volgen.
25. Indien er draaiende of bewegende delen aan de rand van de wagen bevinden bent u verplicht deze af te schermen met fijnmazig gaas van maximaal 50 x 50 mm maasgrootte tot een hoogte van minimaal 1500mm (1.50 meter). Dit ter bescherming van het publiek.
26. U bent verplicht een deugdelijk hekwerk te plaatsen op de wagen indien er zich personen op begeven. Dit hekwerk dient minimaal 1100mm (1.10 meter) hoog te zijn gemeten vanaf het vloeroppervlakte van de wagen. Verder mogen de tussen-afstanden niet groter zijn dan 500mm (0.5 meter) om doorvallen te voorkomen. Daarbij bent u verplicht een stootplank te bevestigen aan de rand van de vloer om afvallen van materialen en doorglijden te voorkomen. Het bevestigende hekwerk mag niet worden afgewerkt met een brede balk of plank waar e.v.t. blikken of dergelijke kunnen worden opgezet. Indien schuin geplaatst onder een hoek van 30 graden is dit wel toegestaan.
27. Indien het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de optochtcommissie.

Route 2019