De Optocht commissie

De optochtcommissie bestaat op dit moment uit 9 personen sterk (herkenbaar aan de gele jas en de steek).

Wij regelen alles op en om de optocht heen: Wi’j bunt va’n optoch!

De optocht commissie bestaat uit :

– Robert Souilljee (voorzitter) Optochtcommissie Vlearmuze
– Martine Vogt (secretaris)
– Monique Jannink (penningmeester)
– Mark ten Hoopen
– Rudi Leuverink (optochtleider)
– Johan Baas (contactpersoon wagenbouwers)
– Jelle ter Braak
– Rudi Hietbrink
– Michel Brandenbarg

Contactpersoon Optochtcommissie NCG De Vlearmuze :
Robert Souilljee
tel. 0545-295206
mob. 06-22971866
optocht@ncgdevlearmuze.nl

Hier vind u alle informatie betreft de grote carnavals-optocht in Neede! Alle belangrijke informatie qua deelname staat op deze site : reglementen, inschrijfformulier, en de route.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via optocht@ncgdevlearmuze.nl

Voor vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met: inschrijven@ncgdevlearmuze.nl

Inschrijving gesloten!

Herindeling Categorieën Grote Optocht

d.d. 06-11-2019

Beste carnavalisten,

Het is weer bijna zover, het nieuwe carnavals seizoen staat weer voor de deur. Om jullie tijdig te voorzien van nieuwe informatie aangaande de optocht brengen wij als Optochtcommissie hierbij het laatste nieuws!

Zoals jullie wellicht wel weten zijn we sinds een aantal jaren bezig om de kwaliteit van de grote optocht in Neede te verhogen. We hechten veel waarde aan fanatieke wagenbouwers met prachtige creaties en unieke, stralende loopgroepen. De afgelopen jaren was er een mooie mix van nieuwe- en ervaren groepen. De afgelopen optocht was zelfs zo’n groot succes, dat de kop en staart van de optocht elkaar tegenkwamen op de route.

Om de kwaliteit te waarborgen en de lengte praktisch uitvoerbaar te houden is er dit jaar voor gekozen een maximum van 80 startnummers toe te laten aan de grote optocht op zondag. Hierbij worden verenigingswagens van N.C.G. de Vlearmuze en reclame wagens in het algemeen, niet meegeteld. Dit maximum heeft te maken met veiligheidsvoorschriften en vergunning technische reden.

Hierdoor is het belangrijk dat jullie je op tijd aanmelden, dit kan via de website van N.C.G. de Vlearmuze. Dit jaar kunnen jullie je aanmelden vanaf het moment dat de nieuwe prins bij ons in ‘Vlearmoesdorp’ bekend is. Dit zal plaatsvinden op 9 november a.s. De inschrijving zal sluiten op 3 februari, hierdoor heb je drie maanden de tijd je aan te melden.

Wanneer de aanmelding via de website is gedaan, krijg je een automatisch bericht met daarin de informatie dat je aanmelding is ontvangen. Uiterlijk in de week van 3 februari krijg je bericht of je definitief bent geselecteerd voor deelname aan de grote optocht. We gaan er vanuit dat vrijwel iedereen weer mee kan doen, maar we hebben ons te houden aan maximaal 80 startnummers.

Ook dit jaar hebben we weer een bedrag van 1000 euro mogen ontvangen van de Stichting Pipistrello Neede met als doel jullie te stimuleren de kwaliteit van de grote optocht naar een hoger niveau te brengen. De afgelopen twee jaar heeft de winnaar van de grote wagens deze prijs (of een deel ervan) in ontvangst mogen nemen. Echter is besloten dit jaar de 1000 euro van Stichting Pipistrello Neede op een andere manier te verdelen. Hierdoor maken meer deelnemers kans op een deel van dit bedrag. Het wordt dit jaar verdeeld over de eerste tien prijswinnaars van de Praalwagens.

Om de kwaliteit van de optocht te verhogen en dit in de toekomst te waarborgen is gekozen alle categorieën binnen de grote optocht opnieuw in te delen. Dit jaar zal de optocht niet meer bestaan uit grote wagens, kleine wagens, loopgroepen wel en niet gemotoriseerd en éénlingen, duo’s en trio’s, maar zal bestaan uit vier categorieën, namelijk: praalwagens, carnavalswagens, loopgroepen en de categorie éénling duo, trio.

Iedereen is vrij zich in te schrijven onder een door jullie gekozen categorie, mits je voldoet aan de algemene voorwaarden van de categorieën (hieronder weergegeven).

Algemene voorwaarden inschrijven categorieën.

* Geen mensen op de wagen => Praalwagen
Met uitzondering van personen behorende bij de bediening of personen die noodzakelijk zijn voor het uitbeelden van het thema.

* Wel mensen op de wagen => Carnavalswagen

* Loopgroepen => loopgroepen
Een loopgroep mag meelopen met een wagentje die niet gemotoriseerd is.

* Eénling, duo’s en trio’s vallen gezamenlijk onder de categorie => Eénling, duo’s en trio’s

* Prinsenwagens => Prinsenwagens (max. 1 per vereniging).
Deze groep maakt geen kans op prijzengeld.

Op het moment dat jullie creatie wordt bezocht door de optochtcommissie tijdens het ‘wagens keuren’ een aantal weken/ dagen voorafgaand aan de optocht, wordt ter plekke in samenspraak met jullie als carnavalsgroep vastgesteld in welke categorie jullie deelnemen. Op deze manier kunnen hier geen misverstanden over ontstaan.

Natuurlijk hoort bij de nieuwe categorieën ook een nieuwe verdeling van het start- en prijzengeld. De verdeling is op de website te vinden onder het kopje het nieuwe start- en prijzengeld.

Nieuw!
Dit jaar verzoeken we alle contactpersonen van alle deelnemende groepen uit alle categorieën (of een afvaardiging daarvan) zich op 7 februari om 19:30 uur te melden in het carnavalsgebouw ‘t Nus aan de Stationsweg/ Wheemerhof te Neede, graag 1 persoon per groep. Op deze avond wordt door de optochtcommissie toelichting gegeven op de hierboven genoemde onderwerpen. Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld over de hierboven genoemde onderwerpen, manier van beoordelen van de jury met inzage in beoordelingsdocumenten en kan er toelichting worden gegeven op de nieuwe verdeling van het start- en prijzengeld. Let op, kom op tijd want het verhaal wordt maar éénmalig gepresenteerd en start om 19:30 uur.

Tot slot

De optocht vindt dit jaar plaats op 23 februari 2020.

We hopen jullie allemaal te zien en er wederom een grandioze optocht van te maken met een daverend sappige afterparty.

N.C.G. de Vlearmuze
Optochtcommissie Neede

Reglementen

Reglement carnavalsoptocht Neede 2020

Versie 6.2 d.d. 22-10-2019

1. Iedere deelnemer van de optocht dient het reglement te kennen.
2. Iedere deelnemer dient een uur (12.30 uur) voor aanvang van de optocht aanwezig te zijn.
De deelnemers volgen de aangegeven route. De optocht start om 13.30 uur.
3. Deelnemen aan de optocht is voor eigen risico.
U dient zichzelf tegen eventuele risico’s te verzekeren: voor, tijdens, en na de optocht.
4. De N.C.G. “De Vlearmuze” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.
5. Aan de deelnemers worden startgelden betaald en prijzen uitgekeerd. Het startgeld zal op 03-04-2020 in ’t Nus worden uitgereikt (hiervoor ontvangt u na afloop een startgeldpasje), het prijzengeld na afloop in de feesttent.
Het meedoen aan de optocht is geen garantie voor het ontvangen van start- en of prijzengeld.
De verantwoordelijke voor het in ontvangst nemen van startgeld en/of prijzen dient duidelijk op het inschrijfformulier vermeld te worden, tevens kan het start en/of prijzengeld uitsluitend op vertoon van het startgeldpasje ontvangen worden.
6. De prijzen worden uitgereikt in de Feesttent te Neede. De stem van de jury is bindend.
Over de uitslag (prijzen) kan niet worden gecorrespondeerd.
7. Indien de optochtcommissie waarneemt dat de voorstelling van de betreffende groep geen eigen creatie is dan wel deels eigen creatie, heeft deze eerste het recht deze groep terug te zetten in de eindrangschikking of niet te laten deelnemen aan de jurering.
8. Aanstootgevende voorstellingen worden niet toegelaten. De optochtcommissie heeft het recht een deelnemende groep uit de optocht te nemen indien deze met een creatie starten die tijdens het wagenbezoek niet of anders getoond is. Levende dieren worden niet toegelaten. Dit betekent ook dat ze geen voertuig mogen voorttrekken.
9. Misbruik van alcoholhoudende drank en gebruik en of bezit van drugs is verboden. Deelnemers onder 18 jaar mogen onder geen beding alcoholische dranken nuttigen, evenals aanstootgevend gedrag zal dit uitsluiting tot gevolg hebben.
10. Wildplassen is verboden! Hiervoor zijn op meerdere plaatsen langs de route sanitaire voorzieningen geplaatst.
11. Het is ten strengste verboden glas in de optocht bij zich te dragen/vervoeren in welke vorm dan ook. (Dus geen flessen met drank, drinkglazen etc. Dit geldt voor alcoholische en niet alcoholische dranken.) Bij het niet naleven van deze regel zal de optochtcommissie de betreffende groep uit de optocht nemen.
12. Het gebruik van verwarmingselementen dan wel andere brandgevaarlijke als hinderlijke situaties zoals stank, walm en rook is verboden.
13. Het gooien van glitters, zaagsel, stro, papier (flyers) of anderszins is verboden, dit mag niet meegevoerd worden op de wagen als vloerafwerking, of in welke andere vorm dan ook.
Tevens is het ook verboden om vuurwerk af te steken en/of te gooien.
14. Men dient de aanwijzingen van de politie en begeleiders van de Optocht strikt op te volgen.
15. Het is verplicht om een goedgekeurde brandblusser en EHBO-trommel mee te nemen.
16. Naam van de sponsor mag uitsluitend op de achterzijde van de wagen worden aangebracht op een bord van maximaal 100 bij 50 cm. Bij het niet nakomen van deze regel wordt het startgeld ingetrokken!
17. Carnavalswagens mogen uitsluitend getrokken worden door een landbouwvoertuig. Vrachtauto’s, en bussen zijn niet toegestaan, (met uitzondering van verenigingswagens).
De bestuurder dient over een geldig rijbewijs te beschikken voor het betreffende voertuig.
18. Het gebruik op de wagen van een muziekinstallatie, dan wel andere geluidsbronnen is toegestaan. Men dient rekening te houden met het publiek en de omwonenden voor wat betreft het te voeren geluidsniveau (dit ter beoordeling van de optochtcommissie).
De Luidsprekers dienen bij voorkeur naar de wagen toegekeerd te zijn, indien dit niet mogelijk is de Luidsprekers recht naar voren of recht naar achter plaatsen en dus niet naar de omstanders. De geluidssterkte mag niet meer dan 90 DB bedragen (Gemeten op de gevel). Er mag uitsluitend “carnavalsmuziek” ten gehore worden gebracht.
19. Men moet aan beide zijkanten van de wagen of groep het opstelnummer voeren.
20. De breedte van de wagens mag maximaal 3,00 meter zijn. De Hoogte is vrij, maar mag geen gevaarlijke situaties opleveren. Bij overschrijding van de afmetingen heeft de optochtcommissie het recht om deelnemer niet toe te laten dan wel alsnog uit de optocht te nemen. De wagens dienen aan de zijkant, ter hoogte van de wielen, afgeschermd te zijn. De deelnemers worden geacht het parcours van tevoren op voor hun wagen specifieke obstakels te verkennen.
21. U bent verplicht uw wagen te begeleiden tijdens de optocht met minimaal 4 personen. Deze personen dienen minimaal 18 jaar oud en als wagenbegleider herkenbaar te zijn. De optochtcommissie kan u afwijkende regels opleggen deze dient u op te volgen.
22. Aan het einde van de optocht ter hoogte van Nieuwstraat 55 is er een mogelijkheid om de wagen te verlaten. Het is daarna verboden om de wagen stil te zetten U bent verplicht door te rijden naar het industrieterrein. De politie zal hier streng op handhaven.
Het startgeld wordt alleen uitgereikt als het parcours is volbracht, en de borden met opstelnummer onbeschadigd zijn ingeleverd.
23. Uiterlijk op woensdag voor de optocht dient de wagen gekeurd te zijn, anders is deelname aan de optocht niet mogelijk.
24. Indien er draaiende of bewegende delen aan de rand van de wagen bevinden bent u verplicht deze af te schermen met fijnmazig gaas van maximaal 50 x 50 mm maasgrootte tot een hoogte van minimaal 1500mm (1.50 meter). Dit ter bescherming van het publiek.
25. U bent verplicht een deugdelijk hekwerk te plaatsen op de wagen indien er zich personen op begeven. Dit hekwerk dient minimaal 1100mm (1.10 meter) hoog te zijn gemeten vanaf het vloeroppervlakte van de wagen. Verder mogen de tussen-afstanden niet groter zijn dan 500mm (0.5 meter) om doorvallen te voorkomen. Daarbij bent u verplicht een stootplank te bevestigen aan de rand van de vloer om afvallen van materialen en doorglijden te voorkomen. Het bevestigende hekwerk mag niet worden afgewerkt met een brede balk of plank waar e.v.t. blikken of dergelijke kunnen worden opgezet. Indien schuin geplaatst onder een hoek van 30 graden is dit wel toegestaan.
26. Indien het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de optochtcommissie.

Prijzengeld & Startgeld
Route 2020