Inschrijving Optocht

  Naam groep

  Adres, postcode, plaats

  Telefoon

  Naam contactpersoon

  Uw e-mail

  Categorie
  Eenling/Duo/TrioLoopgroepenCarnavalswagensPraalwagens

  *Let op! Indien het aantal deelnemers bij de Praalwagens groter is dan 20 personen, mag deze apart worden ingeschreven als "loopgroep".

  Voorstellende

  Lengte van de wagen (exl. dissel)
  meter

  Lengte van de totale combinatie
  meter

  Eigen creatie
  JaNee

  Aantal personen

  Aantal keren dat eerder is meegedaan

  Muziekinstallatie aanwezig?
  JaNee

  Lengte nodig bij opstellen

  Adressen waar de wagen zich de laatste weken bevindt

  Opmerkingen

  Ik beloof dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en accepteer de regelementen