Inschrijving Optocht

Naam groep

Adres, postcode, plaats

Telefoon

Naam contactpersoon

Uw e-mail

Categorie
Eenling/Duo/TrioLoopgroepenCarnavalswagensPraalwagens

*Let op! Indien het aantal deelnemers bij de Praalwagens groter is dan 20 personen, mag deze apart worden ingeschreven als "loopgroep".

Voorstellende

Lengte van de wagen (exl. dissel)
meter

Lengte van de totale combinatie
meter

Eigen creatie
JaNee

Aantal personen

Aantal keren dat eerder is meegedaan

Muziekinstallatie aanwezig?
JaNee

Lengte nodig bij opstellen

Adressen waar de wagen zich de laatste weken bevindt

Opmerkingen

Ik beloof dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en accepteer de regelementen