Prins Niels (Rutgerink) en Adjudant Reinald (Voortman) : “Wie’j doot d’r nog ene met de jas an”

Jongerenprins Stef (Karnebeek) en Prinses Merle (Nijemeisland) : ” ’t Kan neet op!”

 

Ten eerste dat;
Wi-j ,Prins Niels de eerste en Adjudant Reinald, owluu van harte welkom heten. Wi-j bunt deurumme zeer vereerd dat wi-j de 41ste hooghedenpaar van NCG de Vlearmuze meugt wean, tiedens t carnavalsseizoen 2017-2018 en daw dr een mooi joar van meugt maken.

Ten tweende dat;
Wiele geerne zeet dat ieder Raad Van 11 lid tiedens ’n rosenmontag het thema EXTRA CACHET gef en dat ieleu de eigenaren van de cafés op n ludieke wieze mut bedanken.

Ten derde dat;
Wi-j als prinsenpaar geerne zeet dat ’n veurzitter en vezen- veurzitter dit carnavalsseizoen a’n de gange goat met ’n alaaf pakket. Wi-j zeet geerne wat t eworden is. ALAAF ALAAF ALAAF

Ten vierde dat;
Wi-j geerne zeet dat wi-j tiedens onsen grote optocht deur onsen familie verwend worden met een hapje, in verkleedkleren passend bie ons motto.

Ten vijfde dat;
Wiele geerne wilt dat onze collega’s ons op biezondere wieze vervoert noar een watertje in de buurte. Om doar samen ons een hengeltje oet te gooien en er een gezellige vis en BBQ middag/oamd van te maken.

Ten zesde dat;
Wieleu wilt dat tiedens ’n bonte oamt de maste van POLKA-COMBI um heuge geet, en dat d’r minimoal 111 minuten aan de lopende band hits zal worn e speult in de grote feesttent op ‘n koepel.

Ten seemde dat;
Onse sportclub neede seem met dut met ’n grote optocht op 11-02-2018 met startnummer seem. Ze mut wal verleed wenn in de clubkleure van neede seem.

Ten achtste dat;
De combikids en ’n combiclup dit joar tiedens de optochten optreden onder ons motto.

Ten negende dat;
Onse Burgervader samen met ’n prins op een dinsdag oamd het veur touw nemt in een trainingsronde van de needes bergrenners. Moar woarbie ’n adjudant de take van soigneur op zich zal nemm en zal zorgn veur ’n cooling down in ’t nus.

Ten tiende dat;
De vlearmeikes onse dames tiedens dit carnavalsseizoen een moment in de wat ’n zuln leggn woar no zee ontspan’n en netjes verzorgd ann de carnavals wekke kunt beginn.

Ten elfde dat;
Wiele dit seizoen zult heersen onder het motto, WIE’j DOOT D’R NOG ENE MET ’N JAS AN!!

Proclamatie Jongeren
Wij Jongerenprins Stef 1e, Hertog van de Oude Borculoseweg, heerser van de 3ehelft in de plaatselijke voetbalkantine, eindbaas bij Plus Retail en beschermheer van zijn Jongerenprinses Merle, toezichthoudster over de vogelbuurt, vorstin op de dansvloer en chef schoonmaak bij Elite Neede,
Verklaren hierbij:
Ten eerste dat….
Nu wij de jongerenhoogheden van het N.C.G. de Vlearmuze zijn, onze familie en buurt onze tuinen op feestelijke wijze versieren vanaf zaterdag 27 januari tot en met 13 februari 2018!
Ten tweede dat…
Onze ouders worden verzocht om op de dag van de optocht, zondag 11 februari 2018, ons en de gehele jongerenafdeling ’s ochtends te verwennen met een gezond ontbijt, zodat wij die loodzware dag op een goede wijze doorkomen!
Ten derde dat…
De vriendinnen van prinses Merle met de grote optocht in Neede bij ons op de wagen verkleed gaan in het thema Minions!
Ten vierde dat…
Al onze vrienden, familie, kennissen en bekenden hierbij worden uitgenodigd voor de pré-ski middag 2.0 die op zondag 17 december aanstaande in café de Ruif door onze eigen jongerenafdeling wordt georganiseerd!
Ten vijfde dat…
Elite Neede, werkgever van prinses Merle, ons tijdens het carnavalsseizoen verrast met een “Joppiemoment” voor de gehele jongerenafdeling!
Ten zesde dat…
De Toekoeloekoes tijdens de grote optocht in Neede op ludieke wijze een eerbetoon brengen aan dit kersverse hooghedenpaar.
Ten zevende dat…
Onze nieuwe damesgroep De Dolle Deurzetters, na jaren als dansmarietjes op het podium te hebben gestaan, dit jaar carte blanche krijgen om op eigen wijze een fantastische act neer te zetten tijdens de Gala-avond! Uiteraard mogen ze hiervoor gebruik maken van de “talenten” van de jongerenraad.
Ten achtste dat…
De ouderen raad van 11 na jaren afwezigheid weer voltallig aanwezig zal zijn tijdens de Pre-ski middag 2.0! Wij zullen op geheel nieuwe wijze invulling geven aan het programma waardoor er voor jullie als senioren ook weer wat te genieten valt!
Ten negende dat…
De Jongerenraad van 11 komende zomer de fietstochtna een jaar afwezigheid nieuw leven in blaast. Wij wijzen Tom Bemthuis aan om in de organisatie het voortouw te nemen.
Ten tiende dat…
Het tijd wordt dat de optochtcommissie ook eindelijk eens een optocht vanaf de weg in plaats van de stoep meemaakt. Hiervoor nodigen wij ze graag uit om deel te nemen aan de verlichtte optocht in Buurse. Om de kosten van een dure muziekinstallatie te voorkomen zullen wij ervoor zorgen dat jullie het startnummer direct voor de jongerenafdeling krijgen.
Ten elfde dat…
Een goed voorbeeld, goed doet volgen. Wij roepen daarom iedereen op om op uitbundige wijze het carnaval dit seizoen te vieren. Aan ons zal het zeker niet liggen, want wij vieren het feest onder het motto: ’t kan neet op!Aldus vastgesteld te Neede op:
11 november 2017
Het 25e Jongerenpaar van hetN.C.G. de Vlearmuze.