Op zaterdag 02-03-2019 zal voor de 19e keer de Needse Kinderoptocht van start gaan. Kinderoptocht2015
Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de organisatie hiervan door de Kinderoptochtcommissie.

Diverse scholen en verenigingen in de gemeente Neede en enkele omliggende plaatsen worden benaderd om mee te doen. Kinderen kunnen echter ook op eigen gelegenheid mee doen.
De optocht is voor alle kinderen van 4 tot 14 jaar. Kinderen kunnen deelnemen d.m.v. skelter of bolderkar, lopend, als groep, op de fiets of step etc. zolang het maar geen gemotoriseerd verkeer is.

De optocht moet uiteraard een carnavalistisch karakter hebben. Het is de wens dat er zo weinig mogelijk ouders in de optocht meelopen, eventueel wel als begeleiding maar dan verkleed en zoveel mogelijk aan de zijkant.

De start zal plaatsvinden om 14.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen om 13.30 uur opstellen op het Vlearmoesplein!
Het parcours loopt via de Oudestraat, Ruwenhofstraat, Oranjelaan en zal eindigen bij de Muziekkoepel.

De optocht zal ongeveer een uur duren en aansluitend zal in de tent op het Marktplein het Kindercarnaval zijn.
Hier vind ook om ongeveer 16.30 uur de prijsuitreiking plaats.Kindercarnaval2015

Inschrijven kan digitaal via onderstaande link. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 01-03-2019 aanstaande!

De commissie Kindercarnaval bestaat op dit moment uit 9 personen. Wij regelen alles op en om de kinderoptocht heen en het feest voor de kinderen na de optocht in de tent. De commissie Kindercarnaval bestaat uit:

 • Beau Menkhorst
 • Marc Heinneman
 • Nicole Kempers
 • Linda van Rijn
 • Liz van den Berg (voorzitter)
 • Karin Meijer
 • Karien Wegdam
 • Joost Geerts
 • Angelique Troeman
 • Cindy Gesing
 • Carolien Beunk

Contactpersoon commissie Kindercarnaval NCG De Vlearmuze:
Liz van den Berg
M. 06-10687115

Hier vindt u alle informatie betreft de Kinderoptocht in Neede! Alle belangrijke informatie qua deelname staat op deze site: reglementen, online inschrijfformulier en de route.

 

Meedoen?

Reglementen

1. De naam van degene die eventueel een prijs in ontvangst neemt op het inschrijfformulier vermelden.

2. Uitreiking van de prijzen vindt plaats in de tent bij de muziekkoepel.

3. Deelnemers moeten aan de linker zijkant van de wagen of groep een opstelnummer dragen.

4. Bovenstaande digitale inschrijfformulier dient voor 1 maart 2019 ingeleverd te zijn.

5. Het meevoeren van  mechanisch geluid is toegestaan. Er mag uitsluitend carnavalsmuziek ten gehore worden gebracht.

6. Men volgt de aangegeven route. Bij het niet nakomen van deze maatregel, kan wel aan de optocht worden deelgenomen, maar valt men buiten de prijzen.

7. Men dient de aanwijzingen van de kinder optochtcommissie strikt op te volgen. De kinder optochtcommissie is ten allen tijde bevoegd om deelnemers uit te sluiten.

8. Het gebruik van verwarmingselementen die brand kunnen veroorzaken op de wagen zijn verboden evenals gemotoriseerd verkeer (tractor,brommers, e.d.) Deze mogen absoluut niet starten!!

9. Het gooien van glitters, zaagsel, stro, of anderszins dat oogirritatie tot gevolg kan hebben is verboden.

10. De verantwoordelijkheid voor de kinderen en materiaal behoort tijdens, voor en na de optocht tot de zorg van de ouders c.q. verzorgers.

11. Het N.C.G. de Vlearmuze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook.

12. Indien er volwassen / begeleiders meelopen dan uitsluitend verkleed zoveel mogelijk aan de buitenkant van de optocht en zonder alcohol. Probeer het aantal volwassenen te beperken, het is immers een kinderoptocht.

13. Bij extreem slecht/koud weer gaat de optocht niet door.

14. Opstellen om 13.30 uur bij het marktplein. Om 13.45 wordt de kinderprins en kinderprinses onthuld. De optocht zal daarna om 14.00 uur vertrekken.

Route