Inschrijving Kinderoptocht

Naam of groepsnaam

Naam contactpersoon

Adres, postcode, plaats

Telefoon

Leeftijden

De groep bestaat uit aantal personen

Voorstellende (onderwerp of thema) of act tijdens de optocht (bijv. een dans)

Uw e-mail

Opmerkingen

Ik beloof dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en accepteer de regelementen

Let op: minimale begeleiding inzetten qua volwassenen zodat de kinderen de overhand hebben qua aantal, het is immers een kinderoptocht.
Daarnaast verzoeken wij de begeleiders er op toe te zien dat de kinderen een rustig looptempo aanhouden.