Inschrijving Kinderoptocht

Naam of groepsnaam

Naam contactpersoon

Adres, postcode, plaats

Telefoon

Leeftijden

De groep bestaat uit aantal personen

Voorstellende (onderwerp of thema) of act tijdens de optocht (bijv. een dans)

Uw e-mail

Opmerkingen

Ik beloof dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en accepteer de regelementen