Inschrijving Kinderoptocht

  Naam of groepsnaam

  Naam contactpersoon

  Adres, postcode, plaats

  Telefoon

  Leeftijden

  De groep bestaat uit aantal personen

  Voorstellende (onderwerp of thema) of act tijdens de optocht (bijv. een dans)

  Uw e-mail

  Opmerkingen

  Ik beloof dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en accepteer de regelementen

  Let op: minimale begeleiding inzetten qua volwassenen zodat de kinderen de overhand hebben qua aantal, het is immers een kinderoptocht.
  Daarnaast verzoeken wij de begeleiders er op toe te zien dat de kinderen een rustig looptempo aanhouden.