Algemene voorwaarden toekennen extra prijs duizend euro

versie 2.0   15-01-19

Beste carnavalsvierders,

Dit formulier bevat de algemene voorwaarden en informatieverstrekking met betrekking tot het uitkeren van de duizend euro extra prijzengeld.

Totstandkoming

De achterliggende gedachte van deze prijs komt voort uit het feit dat het Needs Carnavals Genootschap de Needse optocht graag wil opwaarderen. In de toekomst zien we graag meer prachtige praalwagencreaties onder begeleiding van royale loopgroepen in de optocht verschijnen. Om jullie te stimuleren de creatie nog mooier en bruisend carnavalesk te maken, is er dit jaar een extra prijs van maximaal duizend euro voor de winnaar van de eerste prijs bij de grote wagens te verdienen.

Hoe maak je kans op deze duizend euro?

De hoogte van het bedrag zal worden bepaald door middel van een waardeoordeel te verbinden aan de in aanmerking komende prijswinnaar. Dit waardeoordeel zal opgebouwd zijn uit een reeks van te beoordelen onderdelen waarop een geldbedrag gescoord kan worden. Tezamen resulteren deze onderdelen in een totaalbedrag van maximaal duizend euro. Wanneer er minder wordt gescoord op een onderdeel, zal dit het toe te kennen geldbedrag verminderen. De score zal worden bepaald middels een aanvullend beoordelingsformulier welke los staat van het huidige bestaande juryrapport.

Waar is het waardeoordeel op gebaseerd?

Het waardeoordeel wat gegeven zal worden zal bestaan uit bevindingen en feitelijke gebeurtenissen tijdens de optocht. De partij die gemachtigd is een waardeoordeel toe te kennen in het beoordelingsschema, is uitsluitend de jury. Leden van de carnavalsvereniging N.C.G. “De Vlearmuze”, waaronder de optochtcommissie, hebben op geen enkele wijze invloed op de score. Dat neemt niet weg dat constateringen voortkomend uit het gedrag van de deelnemer, zoals gewoonlijk altijd door de optochtcommissie tijdens of na de optocht gecommuniceerd worden met de jury. De jury zal bij overtredingen van het regelement door de deelnemer, ten alle tijden door de optochtcommissie geïnformeerd worden.

Het uiteindelijk te winnen geldbedrag zal gebaseerd zijn op een optelsom van de te verdienen geldbedragen in de beoordeling welke is ingevuld door jury. Op deze manier bepalen zij de hoogte van het bedrag dat uiteindelijk aan alleen de eerste prijswinnaar van de grote wagens toegekend wordt.

Het te winnen bedrag

Het te winnen bedrag wordt toegekend bovenop het bedrag waar de eerste prijswinnaar volgens de reglementen ten allen tijde, los van deze beoordeling, recht op heeft. De totaalprijs zal daarmee bestaan uit het start- en prijzengeld plus duizend euro of een deel daarvan.

Tijdens de bekendmaking van de eerste prijswinnaar van de grote wagens na de optocht in de carnavalstent in Neede, wordt het extra gewonnen geldbedrag bekend gemaakt, maar nog niet beschikbaar gesteld. In de bekendmakingsspeech zal het alleen worden genoemd.

Het uitkeren van het extra geldbedrag zal plaatsvinden tijdens de startgelduitreiking in ’t Nus (carnavalsgebouw NCG “De Vlearmuze” Wheemerstraat 17a). Dit is de mogelijkheid om voor de winnende groep de extra prijs in ontvangst te nemen.

Te beoordelen categorieën

Om het voor jullie carnavalsvierders concreet te maken zijn de te beoordelen onderdelen hieronder weergegeven. De eerste prijswinnaar zal op deze onderdelen beoordeeld worden. Vanzelfsprekend is aan elk te beoordelen onderdeel een geldbedrag gekoppeld. Het minimaal te winnen bedrag per onderdeel is nul euro en het maximaal te winnen bedrag per onderdeel bedraagt tweehonderd euro. Dit maakt dat er een minimaal eindbedrag van nul euro en een maximaal eindbedrag van duizend euro gewonnen kan worden.

Te beoordelen onderdelen:

  1. Behaalde score in het juryrapport;
  2. Aantal personen in de loopgroep;
  3. Volume en muziekkeuze;
  4. Gedrag en veiligheid;
  5. Keuze van het trekkende voertuig.

De specifieke beoordelingscriteria worden niet openbaar gemaakt. Met deze informatie wordt jullie kenbaar gemaakt waar rekening mee te houden indien je kans wilt maken. Over het waardeoordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. Eveneens zijn beoordelingsformulieren en overige stukken die daartoe behoren niet ter inzage en zullen deze niet gepubliceerd worden.

Een plezierig carnaval en een fijne optocht gewenst.

Met vriendelijke groet,

Optochtcommissie
N.C.G. ‘De Vlearmuze”