Beste Carnavalisten,

Het Corona-virus raakt de gehele samenleving. Zo ook N.C.G. de Vlearmuze. In de afgelopen periode hebben we, op geleide van maatregelen vanuit de overheid, een aantal keuzes moeten maken voor het lopende seizoen. Met een nieuw seizoen op komst, ontkomen we er niet aan om ook hier over na te denken en tot een besluit te komen. De voorbereidingen starten namelijk al in mei/juni. Binnen de commissies die vertegenwoordigd zijn in het Algemeen Bestuur is om die reden ook een enquête uitgezet over dit onderwerp. Langs deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van het besluit dat het Dagelijks en het Algemene Bestuur heeft genomen met betrekking tot komend seizoen.

Het seizoen 2020 – 2021 gaat officieel niet van start. Dit houdt in dat er geen hoogheden worden gezocht en er geen opkomst zal plaatsvinden op de 11de van de 11de. De overige activiteiten gaan vooralsnog, op basis van de opgelegde maatregelen van de overheid, niet door. Het 44-jarig jubileum zal ook niet gevierd worden in het seizoen ’20 – ’21, maar schuift door naar het seizoen ’21 – ’22.

Dit besluit was lastig om te nemen. In onze beleving is het echter voor een groot deel van de activiteiten onmogelijk, met in achtneming van de social-distancing van 1.5 meter, te laten plaatsvinden op een manier die past bij onze vereniging en het carnaval in het algemeen. Indien de overheid de maatregelen versoepelt, wordt op dat moment gekeken of er activiteiten zijn die wel of in aangepaste vorm door kunnen gaan. Vanuit het Dagelijks- en Algemeen Bestuur wordt op dat moment alles gedaan om dit mogelijk te maken en samen carnaval te vieren, in welke vorm dan ook. De gezondheid van jullie als leden mag echter onder geen beding in gevaar komen.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Tijdens de jaarvergadering op 3 juli aanstaande, waarvoor de uitnodiging nog volgt, is er gelegenheid om vragen te stellen over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Ria Ruiterkamp
Voorzitter N.C.G. de Vlearmuze