Beste Carnavalisten,
Het afgelopen seizoen hebben we door de Corona-pandemie geen carnaval kunnen vieren. Dit was een moeilijk, maar noodzakelijk besluit. Inmiddels staat het seizoen 2021 – 2022 al weer voor de deur en lijken we de strijd met het Corona-virus te gaan winnen.
Als algemeen bestuur hebben we recent vergaderd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van carnaval na Corona. Daar is uit voortgekomen dat we de voorbereidingen weer gaan opstarten voor het komende seizoen en er dus van uit gaan dat het weer mogelijk zal zijn carnaval te vieren. De verschillende commissies, gardes en Raden van 11 gaan weer aan de slag en hopelijk hervindt iedereen snel weer zijn of haar ritme hierin. Wij hebben er in ieder geval weer erg veel zin in.
Natuurlijk staat veiligheid en gezondheid voorop. Mocht in oktober of november blijken dat er nog beperkende maatregelen gelden, dan worden de activiteiten aangepast naar de maatregelen die op dat moment gelden. We hopen echter dat dit niet nodig zal zijn.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien er naar uit jullie weer te mogen ontvangen tijdens één van onze vele activiteiten.
Blijf gezond en let goed op elkaar,
Namens het algemeen bestuur van N.C.G. de Vlearmuze
Ria Ruiterkamp
Voorzitter