Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 juni a.s. om 20.00 uur in onze residentie café-restaurant de Olde Mölle. Als gevolg van de coronamaatregelen kiezen we er dit jaar voor om te werken met aanmelding. Als je aanwezig wilt zijn, dien je je aan te melden bij ondergetekende via jeroenabbink@hotmail.com. Dit kan tot uiterlijk donderdag 24 juni a.s.

Onder de huidige maatregelen mogen er 50 gasten aanwezig zijn bij de jaarvergadering. Naast het algemeen bestuur kunnen er dus zo’n 35 mensen aanwezig zijn. Mocht blijken dat er meer aanmeldingen zijn dan zullen we zorgen voor een livestream en zullen het zodanig regelen dat in ieder geval alle commissies vertegenwoordigd zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering