Uitnodiging ALV

Geplaatst op

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 juni a.s. om 20.00 uur in verenigingsgebouw ’t Nus.

Agenda:

 1. Opening Voorzitter
 2. Notulen ALV 25 juni 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verhoging lidmaatschap van € 12,50 naar € 15,00
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend, herkiesbaar:
  • Monique Jannink, Penningmeester aftredend, herkiesbaar
  • Karien Wegdam, Voorzitter Kinder OC aftredend, herkiesbaar
  • Robert Souilljee, Voorzitter OC aftredend, herkiesbaar
  Aftredend, niet herkiesbaar:
  • Sanne ten Have, Voorzitter dansgardes aftredend, herkiesbaar
  Verkiesbaar:
  • Anouk Rutgerink, Voorzitter dansgardes verkiesbaar
 8. Verkiezing Kascontrole Commissie
 9. Vaststellen datum ALV 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

  Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene Ledenvergadering.
  De betreffende voorstellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend.
  De notulen van de jaarvergadering 2021 en het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang van de jaarvergadering beschikbaar bij verenigingsgebouw ’t Nus.
  Aansluitend hopen we jullie te treffen voor hapje en een drankje aan de bar!

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”,
  Jeroen Abbink
  Secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *